درباره ما

پروژه های انجام شده

 
       
         هتل اسپیناس پالاس
 
    هتل اسپیناس بلوار کشاورز
           
               باغ بهشت
 
           برج باغ سدروس
 
                   زیما  

 

 

 
               گلنار هیلز
 
              تندیس زنبق
 
         مجتمع مسکونی لاله
 
              دسیما پارک
 
             برج چناران

 

 

 

 

 

افتخارات: